การรักษา

            วิธีการบำบัดรักษา
พ่อ ธัมโฆตร การแพทย์แผนไทย คลิ่คลายมโนกรรม.
    -    การชำระร่างกาย อาบน้ำ
    -    เข้าตู้อบสมุนไพร
    -    ขัดผิวด้วยสูตรสมุนไพร คลิ่คลายมโนกรรม
    -    ขัดบำรุงผิวด้วยสูตรสมุนไพร คลิ่คลายมโนกรรม
    -    ขัดหน้าด้วยคลีมสูตรสมุนไพร คลิ่คลายมโนกรรม
    -    นวดไทย คลิ่คลายมโนกรรม
    -    นวดกดจุดสะถ้อนเท้า เป็นการคลิ่คลายระบบทั้งสิบเอ็ด
         ระบบของร่างกายให้สมดุลย์
    -    นวดน้ำมัน อาโลม่า คลิ่คลายมโนกรรม

หมายเหตุ:  การบำบัดจะได้ผลเร็ว ถ้าคุณ สวดมนต์ ควบคู่กันไปด้วย.
    -    บทสวดพุทธคุณ.  (๑๐๘) เป็นการแก้กรรมให้กับตนเอง.
    -    บทสวดมหาเมตตาครอบจักรวาล (บทสวดมหาเมตตาใหญ่).

ของหลวงพ่อ จรัญ ฐิตธัมโม. วัดอัมพวัน. อำเภอพรหมบุรี. จังหวัดสิงห์บุรี.