การนวดกดจุด

การนวดกดจุด หรือชาวไทยนิยมเรียกกันว่าการนวดแแบบราชสำนัก
สำหรับการนวดไทยสายราชสำนักนี้ มี สี่ ขั้นตอน
-   การนวดขั้นพื้นฐาน
-   การกดจุด
-   การรักษาอาการ
-   เทคนิค


ความแตกต่างของการนวดแบบทั่วไปกับแบบราชสำนัก.


การนวดทั้งสองประเภทหนี้คลายคลึงกันในด้านหลักการของการบำบัดรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย แต่มีข้อปลีกย่อยซึ่งทำให้ผลรักษาแตกต่างกันออกไป.


พ่อธัมโฆตร การแพทย์แผนไทย คลิ่คลายมโนกรรม ไม่ต้องการอธิบายอะไหรมาก เพราะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าการนวดไทยนั้นช้วยคุณ ๆ คลิ่คลายความเจ็บปวดได้อยู่แล้ว.


เพียงแต่อยากเชิญคุณ ๆ มาสัมพัสดูด้วยตัวคุณเองซิค่ะ.