ติดต่อสอบถาม

ฉัน รับงาน ตามนัดหายทางโทรศัพท์ ที่โชร์เบอร์ ขอบคุณ น่ะค่ะ
คุณสามารถ ติดต่อ ด้วยเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะ.  ๐๖ - ๑๓ ๒๗ ๙๗ ๕๑

 

วันและเวลาเปิดทำการ. 
  
เวลา  ๐๙:๐๐ น.  ถึง เวลา ๒๒:๐๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ. (วันเสาร์ และ วันอาทิตย์)

ที่อยู๋ ตามนี้ค่ะ

ถนน:         อันโตนนี่ โฟคเคอล์ฃิ่งโงล. 
บ้านเลขที่:  ๔๖. 
ระหัส:        ๒๔๙๗  เบ เค. 
อำเภอ:      เดน ฮาคล์. 
ประเทศ:     เนเดอแลนด์.

 

แผนที่เส้นทาง:


 อีเมล์:  info@phothammakhot.nl