การนวดน้ำมัน

การนวดน้ำมัน


พ่อ ธัมโฆตร การแพทย์แผนไทย คลิ่คลายมโนกรรม มีเทคนิคเป็นของตนเอง คือทำน้ำมันให้ร้อน ผสมกับการทำงานอย่างมุ้งหมั่นตั้งใจบวกกับประสบการณ์ที่มีมาหลายปี สิ่งพิเศษเหล่านี้จึงเชื่อว่า จะช่วยให้คุณ ๆ ทั้งหลายที่มาใช้บริการของเราแล้วจะต้องประทับใจ กลับมาใช้บริการของเราอีกครั้งแน่นอน.


การนวดน้ำมันมีวัตถุประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงเคลียดร่างกายและจิตใจให้เบาสบายลงได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยการบีบนวดกล้ามเนื้อและรีดเส้นเอ็นคุณไปพร้อม ๆ กันในเวลานั้น การนวดน้ำมันจึงเป็นการบำบัดรักษาอีกทางหนึ่งเหมาะสำหรับคุณที่ชอบนวดเบา ๆ ไม่ทนเจ็บ.


คุณจึงควรเลือกวิธีนี้ดีกว่าแน่นอน.